RENSE ANLEGG | FETT | OLJE UTSKILLERE 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

 

norge   danmark   ISland

_________________________________

 

 

HYTTE

BOLIG

RENSE ANLEGG.

 

Våre renseanlegg leveres med lovpålagt serviceavtale. Vi hjelper deg med alle søknader.


Les mer

_____________________________

STØRRE
ANLEGG

RENSE ANLEGG.

 

Område eller bydel utvikling. 

borettslag, gårdsbruk, kommune, fylke, stat, industri, hytteområder.


Les mer

_____________________________

FETT- OLJE UTSKILLER

RENSE ANLEGG.

 

Omsetter du fettholdige produkter så er din bedrift eller aktivitet pålagt å installere fett utskiller.


Kontakt oss.

_____________________________

LAND
BRUK

RENSE ANLEGG.

 

Kontakt oss

_____________________________

GRUNN
VANN

RENSE ANLEGG

 

Kontakt oss

_____________________________

FISKE
OPPDRETT

RENSE ANLEGG.

 

Les mer

_____________________________

SERVICE
AVTALE

VÅRE PRODUKSTER

 

Din kommune pålegger deg å ha en serviceavtale for anlegget du søker inn.Vi hjelper deg.
 

Kontakt oss

_____________________________

OFFENTLIGE
 SØKNADER

RENSEANLEGG


Her hjelper vi deg hele veien.
Renseanlegg skal søkes i tillegg til din byggesøknad.


Kontakt oss

_____________________________

HER

ER VI

FYLKE - KOMMUNE


Akershus,Aust Agder,Buskerud, Oppland,Hedmark,Vestfold
Østfold.

 

Se oversikt

_____________________________

_____________________________

 

Sjekk ut antall helårsbrukere

 

 

BioCleaner
minirenseanlegg
Basic

Økonomi-løsning.
Kan ikke oppgraderes
Rimeligste variant                Les mer

BioCleaner
minirenseanlegg
Optima

Optimal-løsning
Kan oppgraderes til COMFORT
Selvbærende tank              Les mer

BioCleaner
minirenseanlegg
Comfort

Komfort-løsning
Kontrollenhet COMFORT Plus
Fjernstyring                         
Les mer.

BioCleaner
minirenseanlegg
Exclusive

Eksklusiv-løsning
Tertiær-filter
Valgfri intern UV-rensing  
Les mer.

BioCleaner
Avløp
renseanlegg

Uten tilgang på mer vann...

                                            Les mer.

BioCleaner
Større anlegg

Større behov bydelsutbygging....

                                          Les mer.

 

______________________________

MEDIA

 • Om få år må de gamle septiktankene byttes ut med miljøvennlige renseanlegg.
  Da kan du rense avløpet med 100 prosent og kompostere slammet.

_____________________________

OM OSS​

 

Vi er stolte av å selge produkter som har en positiv samfunnverdi og som leverer på miljøets premisser.

Det handler vi er sammen om å legge tilrette for en renere verden for våre barn, barnebarn og oldebarn.
Kjøper du våre anlegg så investerer du i bærekraft og neste generasjons fremtid. Du får 10 års driftsgaranti og en serviceløsning med oppfølging hvert år.

 

Når prisen er svært konkurransedyktig, gode serviceløsninger og vi kan gjøre hele jobben, så er det ikke noen grunn til å ikke velge våre renseanlegg.

 

Vi har levert 14.000 renseanlegg i hele verden så våre systemer er velutprøvd på brukervennlighet og resultat.

 

 

SINTEF GODKJENNING​

Alle våre minirenseanlegg som selges i Norge er typegodkjent og testet i henhold til EN 12566-3. Denne standarden har en rekke krav som må oppfylles av renseanlegget for å være godkjent til bruk i Norge for rensing av avløpsvann for opp til 50 personer.
Alle minirenseanleggene som BioCleaner selger i Norge er godkjent gjennom SINTEF. 
Bio Cleaner har en rekke modeller som kan rense avløpsvannet til din hytte. Ved å ha et privat avløpsanlegg vil du kunne slippe ut vann i grunnvannet. Dette er fordelaktig for husstander eller hytter som ikke er koblet på kommunale avløpsledninger, noe som hytter ofte er ettersom de kan ligge langt unna kommunale avløpsledninger.

FORDELER MED RENSEANLEGG.

 • Rengjøring i en kontinuerlig prosess uten pumper for transport av behandlet vann mellom seksjoner
  Problemfri, miljøvennlig drift og effektiv fjerning av organisk forurensning fra avløpsvanneT

 • Lave driftskostnader
 • Spesialutviklet programvare og kontrollsystem for effektiv drift
 • Kompakt utførelse med ikke-resirkulert plast av høy kvalitet
 • Minimalt med vedlikehold - enkel rengjøring
 • Alle renseanlegg som leveres i Norge har 8 mm tykke vegger i konstruksjon (mot normal 5 mm)
 • Alle renseanlegg Biocleaner leveres i Norge med standard fosforfelling
 • Alle kostnader ved kjøp og service er synlige og avtalt på forhand
 • Support 24/7 365, og hjelp innen 24 timer
 • Ved å velge Biocleaner som renseløsning, tar vi hele ansvaret for ditt avløp, service og tømming,  uansett hvor du er
 • Velger du Biocleaner som renseløsning, forteller du at miljøret betyr mye for deg, Biocleaner kan rense opp til 99,99%
 • Vår Exclusiv model kan leveres med tertiær filter og uv-lampe og leverer rensetall 99.99%  på entrokokker, escherichia coli, coliforme bakterier og somatiske kolifager. 
 • Med valg av Biocleaner renseanlegg, følger vi opp all årlig rapportering til offentlige myndigheter
 • Velger du Biocleaner renseanlegg og ønsker å bistå oss som referanse, kan du tjene på det med rabatt på årlig service